Yachting Art Magazine

Articles with tag : finval boats

06/08/2021 From Overblog

Sportfiske - partnerskap mellan ukrainska Finval Boats och Yamaha Marine

Enligt detta exklusiva 5-åriga partnerskap kommer båtar som byggts av det ukrainska varvet Finval Boats alla utrustade...

Learn more

06/08/2021 From Overblog

Sport fishing - partnership between Ukrainian Finval Boats and Yamaha Marine

According to this exclusive 5-year partnership, the boats built by the Ukrainian shipyard Finval Boats will all...

Learn more

06/08/2021 From Overblog

Спортивная рыбалка - партнерство между украинскими Finval Boats и Yamaha Marine

По окончании эксклюзивного 5-летнего сотрудничества все лодки, построенные украинской верфью Finval Boats, будут...

Learn more