Yachting Art Magazine

Volvo Penta har 2021 som mål för att införa eldrift

Volvo Pentas målsättning är att bli ledande inom hållbara drivlinor och företaget satsar nu för fullt att utveckla hybrid- och heleletriska lösningar. Målet är att kunna erbjuda elektrifierade lösningar både inom marin- och industrisegmentet år 2021.

Volvo Penta har 2021 som mål för att införa eldrift

Volvo Penta har satt upp år 2021 som mål för att kunna erbjuda elektrifierade drivlinor för både sitt industriella och marina segment.

Framgångarna med hybridteknik och helelektriska drivlinor inom Volvokoncernen är till stor fördel. Nu vill Volvo Penta med sina elektrifieringslösningar visa på företagets långsiktiga ambition att erbjuda kunderna den senaste och mest lämpade kraftkälla för respektive tillämpningsområde.

”Volvo Penta välkomnar övergången till eldrift och kommer att ligga i framkant när det gäller att säkra affärsnyttan för kunderna ,” säger Björn Ingemanson, vd för Volvo Penta. ”Som leverantör kommer vi leverera ett komplett system och hjälpa våra kunder under övergången till den nya tekniken. Vi kommer att göra det steg för steg för de olika applikationerna, eftersom efterfrågan till att övergå till eldrift skiljer sig åt mellan våra många kundsegment.”

”Det här är början på en långsiktig förändring” tillägger Björn Ingemanson. ”Diesel- och bensindrivna drivsystem kommer fortsätta vara det lämpligaste alternativet för många applikationer i flera år framöver.”

Dags att börja lägga om kursen 

”Volvo Penta har varit på väg mot elektrifiering under flera år,” säger Johan Inden, chief technology officer. ”Under flera års tid har vi byggt upp den kompetens, erfarenhet och teknik som krävs för att kunna leverera en lösning och väg framåt för mer hållbara drivsystem. De avancerade teknikprojekt vi driver tillsammans med de prestandadata vi har fått fram gör oss säkra på att vi är på rätt spår och att vi kommer att kunna erbjuda kunderna fördelaktiga elektrifierade lösningar.”

Som ett led i den ökade satsningen har Volvo Penta anpassat sin organisation för att accelerera övergången till eldrift. Man har också beslutat att utöka sitt investeringsprogram för elektrifiering betydligt. Ett utvecklings- och testlaboratorium för elektromobilitet har också upprättats på det svenska huvudkontoret.

Som nära partner till många ledande tillverkare inom marin- och industrisegmenten har Volvo Penta unika förutsättningar att vidareutveckla de beprövade plattformarna för elektrifiering inom Volvokoncernen. Den tekniska kompetensen i kombination med djup kunskap om kundernas applikationer skapar bra förutsättningar att hjälpa kunderna ta fram avancerade, robusta och välfungerande applikationer med den mest lämpade drivtekniken.

Medan effekter och typ av applikationer som blir först ut med eldrivna system hålls hemliga, har företaget meddelat att både hybrid- och helt eldrivna lösningar kommer att erbjudas från start. Volvo Penta genomför redan fältprovstester med tidiga prototyper och systemvalidering är på gång.

Stor appliaktionsinsikt

Att erbjuda kunderna ett eldriftsalternativ är ytterligare ett steg i att kunna leverera den mest lämpade kraftkällan utifrån kundens specifika behov och tillämpning.

”Vi har stor insikt i drivsystemen i en mängd olika applikationer och denna kunskap kommer vi att använda för att hjälpa kunderna i övergången till mer hållbara drivsystem framöver,” avslutar Inden. ”De här lösningarna är inte bara mer hållbara, utan de kommer dessutom ha hög prestanda – med andra ord en win-win-lösning för kunderna och miljön.”

Share this post

Comment on this post